Versturen mail met Android en Outlook (IMAP)


bulletpoint Inleidingnieuws_22761_27044_item_original

Wie gebruik maakt van het IMAP protocol via zijn/haar smartphone (Android) en Outlook zal het probleem wellicht herkennen dat verzonden items verstuurd vanaf een smartphone of tablet niet altijd terug te vinden zijn in de map “Verzonden Items” in Outlook. Hierdoor is het niet mogelijk om in Outlook te zien welke mails er verstuurd zijn vanaf deze mobiele apparaten. De mail die verstuurd wordt vanaf mobiele apparaten wordt namelijk veelal standaard in een andere map opgeslagen op de IMAP-server (meestal in de map “Sent”.)

Gelukkig is het toch mogelijk om alle verzonden items in één “Verzonden Items” map op te slaan, zodat in Outlook ook de mail terug te vinden is die via mobiele apparaten gestuurd is.

bulletpoint Stappenplan

 1. Start Outlook 2007/2010 op en druk met de rechtermuisknop op de naam van het account (vb. mijnnaam@hotmail.com)
 2. Kies vervolgens voor de optie “IMAP-mappen …” en druk vervolgens op de knop “Query”.
 3. Vervolgens verschijnt een lijst met de diverse IMAP mappen die gebruikt kunnen worden. Naar alle waarschijnlijkheid staan hier twee mappen die duiden op een verzonden items. Zie als voorbeeld een screenshot hieronder.
  query_imap
 4. In het voorbeeld hierover is de map “Sent” niet zichtbaar in Outlook. (er staat geen map icoon voor) Klik op desbetreffende map en vervolgens op de knop “Aanmelden”. Druk vervolgens op OK.
 5. De map zal nu zichtbaar zijn in Outlook. Controleer of deze map inderdaad de items bevat die verstuurd zijn vanaf een mobiel apparaat.
 6. Om vervolgens de verzonden items van beide mappen samen te brengen in één map, verplaatsen we nu alle items uit de map “Verzonden items” naar “Sent”. Druk hiervoor op de map “Verzonden items” en sleep alle mails naar de map “Sent”.
 7. Alle verzonden items staan nu in één map, nu gaan we Outlook vertellen om voortaan alle mails verstuurd met Outlook ook altijd in de map “Sent” te plaatsen zodat zowel de map verstuurd van mobiele apparaten als wel Outlook in deze map staan. Dit doen we door de eigenschappen van het mailaccount te openen, vervolgens het tabblad “Verzonden items” te openen. Selecteer in dit venster de map “Sent” en druk op OK.
  accountinstellingen_imap
 8. Na uitvoeren van bovenstaande stap staat de verzonden mail in één map en zal alle mail verstuurd vanaf alle apparaten in dezelfde map geplaatst worden.